جمعه , ۸ اسفند ۱۳۹۹

فریت بار از ترکیه به ایران

فریت بار از ترکیه

فریت بار از ترکیه به ایران:همانطور که در مقاله  فریت بار چیست خواندید معنی کلمه فریت بار را درک کردید. فرستادن بار و اثاثیه از طریق هواپیما را فریت بار می گویند.در کشور عزیزمان ایران فریت بار هوایی به کشورهای مختلف انجام می شود .یکی از کشورهایی که ایران به آن فریت بار دارد ترکیه می باشد.کشور ترکیه یکی از زیباترین کشور های آسیایی می باشد که توریست ها و مهاجران زیادی دارد ,یکی از زیباترین  شهرهای این کشور استانبول می باشد.

فریت بار از ترکیه به ایران

طبق آمار گمرک ایران کشور عزیزمان چهارمین کشور  صادر کننده کالا به ترکیه می باشد.ترکیه یکی از کشورهایی می باشد که هم از ایران مسافر می پذیرد و هم مهاجر و این شاید یکی از دلایلی باشد که فریت بار باشد.