سه شنبه , ۱۶ آذر ۱۴۰۰

jahansite

عقد قرارداد حمل و بيمه

در يك قرار داد فروش بين المللي كالا ، وارد كننده و صادر كننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادي هستند كه رضايت طرفين را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترين نحو اجرا شود. ارسال كالا از يك كشور به كشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي …

ادامه نوشته »

دريافت گواهي بازرسي كالا

  معمولا مورد درخواست خريدار كالا مي باشد يعني كالا بايستي بصورتي كه خريدار مي خواهد ارسال شود كه در اين صورت موسسه اي به توافق طرفين اين بازرسي را انجام خواهد داد ، در مواقعي كه كالا بصورت اماني ارسال مي گردد خريدار در محل ، كالا را رويت …

ادامه نوشته »

تهيه و تدارك و بسته بندي

در اين مرحله صادر كننده موظف است كالا را تهيه و طي زمان بندي توافق شده و با توجه به شرايط حاصله آماده نمايد . صادر كننده بايد كالا را مطابق شرايط وويژگيهاي خواسته شده توسط خريدار كه مورد توافق قرار گرفته تهيه و براي آن بسته بندي مناسب مهيا …

ادامه نوشته »

تعيين قيمت صادراتي « كميسيون نرخ گذاري »

  در حال حاضر صادر كننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات كه توسط كميسيون فوق تعيين گرديده است نمي باشد . صدور پروفرما در مواقعي كه فروش كالا به طرف مقابل از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام شود اين مرحله ضروري است و هر پروفرما حاوي مشخصات ذيل …

ادامه نوشته »

راههاي كسب اطلاعات به منظور ارتباط با خريداران

الف- مذاكره مستقيم با خريداران ب – استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي ج- شركت در نمايشگاه هاي بين المللي د – مراجعه به سوابق قبلي معاملات ه – تماس با نمايندگيهاي ايران و سفارتخانه ها و- استعلام از موسسات بين المللي ومراكز ارتباط لازم به ذكر است كه با …

ادامه نوشته »

مراحل صادرات

 ۱- بازاريابي ۲- كسب مجوز صدور ۳- تعيين قيمت صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري ۴- صدور پروفرما ۵- تهيه ، تدار ك و بسته بندي ۶- دريافت گواهي بازرسي كالا ۷- صدور فاكتور و اخذ گواهي مبدا ۸- عقد قرارداد حمل و بيمه ۹- اظهار كالابه گمرك ۱۰- ارسال كالا …

ادامه نوشته »

گواهي هاي مرسوم جهت صادرات

گواهي بهداشت نباتي طبق ماده ۱۸ آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، فرآورده هاي نباتي كه از ايران به كشورهاي خارج صادر مي شود بوسيله كارشناسان قرنطينه معاينه و درصورت سلامت كالا گواهي بهداشت نباتي صادر مي شود . و در صورت عدم تقاضاي خريدار اين كار انجام نمي …

ادامه نوشته »

گواهی بهداشت جهت صادرات

صدور گواهي بهداشت براي محموله هايي ضرورت دارد که در کشور مقصد جهت ترخيص ارائه آن الزامي مي باشد بديهي است براي ساير کشورهائي که گواهي بهداشت جزو مدارک ترخيص نمي باشد ضرورتي ندارد . مدارک مورد نياز : درخواست معتبر و کتبي موسسه جهت صدور گواهي بهداشت محصول ، …

ادامه نوشته »

اسناد لازم جهت ترخیص کالا

  ۱-گواهي مبدا : براي دريافت گواهي مبدا با در دست داشتن فتوكپي اظهار نامه گمركي و بارنامه كالا به اتاق هاي بازرگاني وصنايع و معادن مراجعه شود. ۲- كارنه تير : كار نه تير دفتر چه اي است كه براي عبور كالا بوسيله كاميون از كشورهاي عضو ، بدون …

ادامه نوشته »

صادرات کالا

در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است . ۱- صادرات قطعي ۲- صادرات موقت صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به …

ادامه نوشته »