سه شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۹
ارسال فریت بار#3

چگونه می توان در هزینه های حمل بار صرفه جویی نمود؟

با توجه به تعریف وزن حجمی یا وزن قابل پرداخت در حمل هوایی ، حتی المقدور باید از ارسال کالاهایی که چگالی کمی دارند (وزن حجمی آن ها کمتر از ۱۶۷ کیلو بر متر مکعب می باشد ) در تعداد بالا پرهیز کرد.بسته بندی کالاها باید به گونه ای انجام شود که با حداقل تعداد کارتن بتوان حداکثر وزن بار را در آن جای داد تا از اضافه شدن وزن حجمی به بار جلوگیری گردد.تا جاییکه می شود وزن بار را به نقاط تخفیف مانند ۴۵ کیلو ، ۱۰۰ کیلو و … نزدیک نمود.