ترخیص کالا از گمرکات یک کار کاملا” تخصصی و پیچیده میباشد. بدون داشتن تجربه ودانش کافی در زمینه قوانین و مقررات جاری ممکن است انجام تشریفات ورود و صدور کالا به سختی وبا تاخیر انجام پذیرد. عدم آشنایی با روند ترخیص کالا در گمرکات حتی ممکن است منجر به اتلاف غیر ضروری وقت وپول گردد.

فریت بار

هدف ما،ارائه خدمات مطلوب بازرگانی و گمرکی که پشتوانه آن سابقه درخشان چندین ساله و داشتن آگاهی از کلیه قوانین گمرکی وبازگانی و به روز رسانی اطلاعات و قوانین گمرکی و بکار گیری از پرسنل متعهد و کار آزموده می باشد تا بتوانیم با به عهده گرفتن کلیه امور بازرگانی و انجام آن به بهترین شکل ممکن در کاهش هزینه ها و حفظ و تامین آسودگی خیال در رابطه با امور بازرگانی شرکتها و مشتری های خود خدمت رسانی کنیم.

راه سان کالا خدماتی از قبیل فریت بار از ترکیه به ایران .فریت بار سوئد و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی،آمریکایی،آسیایی را در رزومه خود دارد.