سه شنبه , ۵ مرداد ۱۴۰۰

فریت بار مسافری

فریت بار مسافری

فریت بار

فریت بار مسافری چیست و چه باید ها و نباید هایی دارد ؟طبق قوانین هواپیمایی و مقررات بار، مسافرین در هنگام سفر، اجازه حمل بار به مقدار ناچیز ومشخصی را دارند.هنگام تحویل چمدانها به کارمندان هواپیمایی در ترمینال مسافری هر یک کیلو اضافه بار مشمول هزینه  گزاف و سنگین خواهد شد. این سیاست درآمد زایی خوبی برای هواپیمایی ها و کاملا به ضرر شما مسافرین میباشد، لذا مسافرینی که از قبل اطلاعات درمورد اضافه بار کسب نکرده اند محکوم به پرداخت صدها دلار پول اضافه به هواپیمایی میشوند اما درصورتیکه مسافرین از قبل برنامه ریزی کرده باشند، میتوانند از پرداخت هزینه اضافه بار رهایی یافته و لذت حمل بار باقیمتی بسیار مناسب وبدون دردسر را تجربه کنند.

شرکت راه سان کالا که نماینده رسمی ایرلاین های ایرانی وخارجی در ایران میباشد، قادر به ارائه سرویس کامل فریت بار مسافری به مسافران گرامی میباشد.مسافران خروجی از ایران بدون درنظرگرفتن تابعیت، علاوه بر لوازم شخصی میتوانند در حد متعارف وغیرتجاری ،کالای ایرانی و غیرایرانی را به عنوان فریت مسافر ازکشور خارج کنند.
فریت بار

بطور کل با رعایت قوانین گمرک جمهوری اسلامی محدودیت خاصی در صدور فریت مسافری غیرتجاری توسط مسافر وجود ندارد و مسافرین میتوانند باصرف هزینه کمتر و باکمک پرسنل شرکت راه سان کالا، بار اضافه خودرا به صورت هوایی دراسرع وقت به فرودگاه مقصد برسانند.


ارسال هوایی بار و لوازم منزل مهاجرین

ارسال هوایی بار و لوازم منزل مهاجرین

هم وطنانی که به هرعلت اقدام به مهاجرت به آمریکا، کانادا، اروپا ویا دیگر کشورها را داشته باشند میتوانند بسته بندی تخصصی، حمل دریایی و هوایی و زمینی لوازم منزل خود را با اطمینان کامل به شرکت راه سان کالا بسپارند چراکه هزینه حمل بار به صورت بارهوایی جهت حمل لوازم منزل بسیار پایین تر از هزینه گزافی است که مسافرین هوایی باید در قسمت پذیرش باربه عنوان جریمه اضافه بار به هواپیمایی پرداخت نمایند، لذا درخواست ما از مهاجرین و مسافرین محترم این است که بادرنظرگرفتن وقت و میزان بار ، با دفتر شرکت راه سان کالا تماس حاصل نموده، پرسنل مجرب ما با حضور درمنزل، هزینه بسته بندی را درمحل برآورد کرده و حمل کالای شما به فرودگاه ،بندر ویاگمرک مبداء وانجام امور گمرکی را بر عهده خواهند گرفت و بهترین نرخ حمل ازطریق هوایی، دریایی و یازمینی را دراسرع وقت به شما اعلام می نمایند و در رابطه با راهنمای فریت بار مسافری خدمات لازم را ارائه می دهند.

شرایط امنیتی و حراستی ارسال کالا از ایران