چهارشنبه , ۲۹ دی ۱۴۰۰

آیا برای فریت بار الزاماً نیاز به حضور شخص مسافر می باشد؟

خیر.

برای ارسال بار به صورت فریت حضور مسافر و در صورت عدم حضور وی امکان حضور یکی از اقوام درجه ۱ مسافر به همراه مدارک شناسایی و تصویری از بلیط و پاسپورت شخص مسافر الزامی می باشد.

همچنین ببینید

‎bbw Dating

If you would have ever downloaded and signed up to any paid BBW online dating …