سه شنبه , ۶ مهر ۱۴۰۰

آیا برای فریت بار الزاماً نیاز به حضور شخص مسافر می باشد؟

خیر.

برای ارسال بار به صورت فریت حضور مسافر و در صورت عدم حضور وی امکان حضور یکی از اقوام درجه ۱ مسافر به همراه مدارک شناسایی و تصویری از بلیط و پاسپورت شخص مسافر الزامی می باشد.

همچنین ببینید

مراحل فریت بار

مراحل فریت بار در راه سان کالا

مراحل فریت بار دوستان عزیزی که قصد مهاجرت دارند می توانند علاوه بر بار مجاز، …