پنج شنبه , ۳ مهر ۱۳۹۹

کالای گرانبها

زعفران ، طلای سرخ ایران زمین، یکی از کالای گرانبهای صادراتی میباشد که به علت آن، از کشور ما به نیکی یاد میشود.زعفران ایرانی همواره شهره جهانی داشته و متقاضیان غیر ایرانی خواستار دریافت این کالای گرانبها در اوپا، آسیاو آمریکا و خاور میانه هستند.

شرکت راه سان کالا با تجربه سالیان متمادی پرسنل خود در امر مراحل تشریفات گمرکی حمل هوایی،قادر به یاری رساندن صادرکننگان محترم این کالای صادراتی با ارزش با مناسبترین و امن ترین ودر اولین پرواز به شهر مقصد با کمترین نگرانی صاحب کالا میباشد.

لذا درصورت نیاز با ما تماس حاصل فرمایید.