شنبه , ۳ آبان ۱۳۹۹

علاوه بر هزینه های نرخ بار چه هزینه های در بارنامه اضافه می شود؟

علاوه بر هزینه ای که برای هر کیلوگرم بار محاسبه می شود سایر هزینه های بارنامه به شرح زیر است:

هزینه فریت بار

  1. -مبلغ بارنامه که برای هر ایرلاین متفاوت است.
  2. -مبلغ مالیات ارزش افزوده.
  3. -هزینه حمل با تراکگ(در صورتیکه قسمتی از فرایند حمل به صورت زمینی و توسط کامیون صورت پذیرد).
  4. -محموله های خاص نظیر کالاهای خطرناک ،حیوانات زنده و جنازه نیز هزینه های مربوط به خود را دارا می باشند.

مقاله های مرتبط:

فریت بار