شنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۹
هواپیما

صادرات خارجی بار

صادرات خارجی بار

 برای بار به خارج از کشور نیازمند به طی مراحی از قبیل تهیه تگ ، صودر بارنامه ، عبور بار از دستگاه یکس ری و … می باشیم

در ارسال بار ما با صادر شدن بارنامه به بارها تگ یا برچسب تعلق می گیرد که باید بر روی آنها نصب شوند ، فرستنده با در دست داشتن رسید بارنامه ایی و برچسب هایی که به او داده می شود به سالن پذیرش بارها مراجعه کرده و نماینده فروش بار تگ ها را به بارها الصاق می کند

در مرحله بعد بازبینی حراست صورت می گیرد که بارها از نظر امنیتی چک می شوند و از دستگاه ایکس ری عبور می کند تا از نظر نداشتن اشیائ ممنوعه بررسی شود و در نهایت به انبار جهت ارسال منتقل می شود تا ارسال شود.

۰۲۱۵۵۶۷۷۹۶۹ پل ارتباطی ما با شما