پنج شنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۹

شرایط عمومی بسته بندی مناسب

شرایط عمومی بسته بندی مناسب

۱-بسته بندی می بایست متناسب برای حمل و نقل هوایی باشد.

۲-بسته بندی می بایست قابلیت تخلیه و بارگیری بدون نیاز به وسایل مکانیکی را داشته باشد.

۳-بسته بندی می بایست مقاومت کافی برای مدت زمان نگهداری در انبار و یا گمرکات را داشته باشد.

۴-بسته بندی می بایست از کالا در برابر ریخت و پاش محافظت نماید و از مفقود شدن کالا جلوگیری نماید.

جهت اطلاعات بیشتر از قسمت معرفی خدمات(بسته بندی تخصصی)سایت راه سان کالا دیدن نمایید.