سه شنبه , ۱ بهمن ۱۳۹۸

ترخیص کالا

ترخیص کالا

ترخیص کالا: از گمرکات یک کار کاملا” تخصصی و پیچیده میباشد. بدون داشتن تجربه ودانش کافی در زمینه قوانین و مقررات جاری ممکن است انجام تشریفات ورود و صدور کالا به سختی وبا تاخیر انجام پذیرد. عدم آشنایی با روند ترخیص کالا در گمرکات حتی ممکن است منجر به اتلاف غیر ضروری وقت وپول گردد

فریت بار

لذا هدف ما،ارائه خدمات مطلوب بازرگانی و گمرکی که پشتوانه آن سابقه درخشان چندین ساله و داشتن آگاهی از کلیه قوانین گمرکی وبازگانی و به روز رسانی اطلاعات و قوانین گمرکی و بکار گیری از پرسنل متعهد و کار آزموده می باشد تا بتوانیم با به عهده گرفتن کلیه امور بازرگانی و انجام آن به بهترین شکل ممکن در کاهش هزینه ها و حفظ و تامین آسودگی خیال در رابطه با امور بازرگانی شرکتها و مشتری های خود خدمت رسانی کنیم.

راهسان مالا خدماتی از قبیل فریت بار از ترکیه به ایران .فریت بار سوئدرا در رزومه خود دارد