سه شنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۷

فریت بار مسافر

فریت بار /ارسال بار مسافری/ فریت بار مسافر

فریت بار

 

طبق قوانین هواپیمایی و مقررات بار، مسافرین در هنگام سفر، اجازه حمل بار به مقدار ناچیز ومشخصی را دارند.

هنگام تحویل چمدانها به کارمندان هواپیمایی در ترمینال مسافری، هر یک کیلو اضافه بار مشمول هزینه  گزاف و سنگین خواهد شد. این سیاست درآمد زایی خوبی برای هواپیمایی ها و کاملا به ضرر شما مسافرین میباشد، لذا مسافرینی که از قبل اطلاعات درمورد اضافه بار کسب نکرده اند محکوم به پرداخت صدها دلار پول اضافه به هواپیمایی میشوند اما درصورتیکه مسافرین ازقبل برنامه ریزی کرده باشند، میتوانند از پرداخت هزینه اضافه بار رهایی یافته و لذت حمل بار باقیمتی بسیار مناسب وبدون دردسر را تجربه کنند.

شرکت راه سان کالا که نماینده رسمی ایرلاین های ایرانی وخارجی در ایران میباشد، قادر به ارائه سرویس کامل فریت بار مسافری به مسافران گرامی میباشد.

مسافران خروجی از ایران بدون درنظرگرفتن تابعیت، علاوه بر لوازم شخصی میتوانند در حد متعارف وغیرتجاری ،کالای ایرانی و غیرایرانی را به عنوان فریت مسافر ازکشور خارج کنند.

بطور کل با رعایت قوانین گمرک جمهوری اسلامی محدودیت خاصی در صدور فریت مسافری غیرتجاری توسط مسافر وجود ندارد ومسافرین میتوانند باصرف هزینه کمتر و باکمک پرسنل شرکت راه سان کالا، بار اضافه خودرا به صورت هوایی دراسرع وقت به فرودگاه مقصد برسانند.

 

ارسال هوایی بار و لوازم منزل مهاجرین

ارسال هوایی بار و لوازم منزل مهاجرین

هم وطنانی که به هرعلت اقدام به مهاجرت به آمریکا، کانادا، اروپا ویا دیگر کشورها را داشته باشند میتوانند بسته بندی تخصصی، حمل دریایی و هوایی و زمینی لوازم منزل خود را با اطمینان کامل به شرکت راه سان کالا بسپارند چراکه هزینه حمل بار به صورت بارهوایی جهت حمل لوازم منزل بسیار پایین تر از هزینه گزافی است که مسافرین هوایی باید در قسمت پذیرش باربه عنوان جریمه اضافه باربه هواپیمایی پرداخت نمایند، لذا درخواست ما از مهاجرین و مسافرین محترم این است که بادرنظرگرفتن وقت ومیزان بار ، بادفترشرکت راه سان کالا تماس حاصل نموده، پرسنل مجرب ما با حضور درمنزل، هزینه بسته بندی را درمحل برآورد کرده و حمل کالای شما به فرودگاه ،بندر ویاگمرک مبداء وانجام امور گمرکی را به عهده خواهیم گرفت و بهترین نرخ حمل ازطریق هوایی، دریایی و یازمینی را دراسرع وقت به شما اعلام مینماییم و در رابطه با راهنمای فریت بار مسافری لازم را ارائه می دهیم.

 

شرایط امنیتی و حراستی ارسال کالا از ایران